Chci prodat

Co udělám pro Vás a pro prodej Vaší nemovitosti? Jednoduše vše, abyste prodali Vaši nemovitost v klidu, bez stresu a starostí, přitom za nejvyšší možnou cenu.

Prodej nemovitostí lze rozdělit do čtyř fází

Úvodní rozhovor

V klidu, u kávy nebo čaje si pozorně vyslechnu, jaké máte představy a potřeby, co jsou Vaše priority. Probereme, jaké jsou Vaše aktuální možnosti. Procesem prodeje nemovitostí Vás provedu tak, aby Vás co nejméně zatížil a přitom proběhl bezpečně a k Vaší úplné spokojenosti.

Příprava

Zjistím současný právní stav Vašich nemovitostí a případná omezení vlastnického práva. Provedu jejich tržní odhad. Základní parametry zakotvíme se zprostředkovatelské smlouvě. Zajistím vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy. Vaši nemovitost připravím na focení, v případě potřeby zajistím home staging (vytvořené příjemného interiéru pomocí drobných úprav). Vlastní focení obstará profesionální fotograf, stejně jako vytvoření videoprohlídky. V případě, že pro Vaši nemovitost je vhodný a přínosný pohled z výšky, pořídíme letecké záběry a video z dronu.

To vše hraje důležitou roli v tom, jaký dojem udělá Vaše nemovitost na zájemce.

Inzerce, prohlídky

Následuje inzerce, jednání se zájemci a prohlídky, přičemž Vás informuji o všech podstatných skutečnostech, zejména když pro Vás mám dobrou zprávu – zájemci Vaši nemovitost chtějí koupit.

Kupní smlouva a další náležitosti

Následně zajistím vše potřebné pro převod nemovitostí tak, aby peníze byly v pravou chvíli připsány na Váš účet. Připravím rezervační smlouvu, aktuální list vlastnictví, nabývací tituly, podklady pro hypoteční úvěr, kupní smlouvu s advokátní úschovou. Na prostudování kupní smlouvy mají strany dostatek času. Kupní smlouvu s advokátní úschovou a když je to potřeba také zástavní smlouvu podepisujeme v advokátní kanceláři, včetně ověření podpisů. Dnem podpisu kupní smlouvy začíná kupujícím běžet lhůta na zaplacení kupní ceny. Poté, co kupující splní všechny platební podmínky, advokát zajistí podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ve chvíli, kdy je vlastnické právo přepsáno na kupující, jsou odeslány peníze z advokátní úschovy na Váš účet. Připravím předávací protokol, nemovitost předáme kupujícím a zajistím přepis energií u příslušných dodavatelů.

Tento základní modelový postup může být rozšířen nebo upraven v závislosti na Vaši aktuální situaci a konkrétních podmínkách. V každém případě postupuji individuálně a s respektem ke klientům.

Chcete prodat Vaši nemovitost? Chcete se jen předběžně poradit? Zavolejte mi na 777 285 249 nebo napište.